ISTRAŽIVANJE, KONSALTING I INŽENJERING ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

Planiranje i programiranje:
Izrada razvojnih planova i programa zaštite životne sredine.

Procena uticaja i programiranje mera zaštite životne sredine:

  • Izrada studija procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;
  • Izrada studija procene uticaja projekata na životnu sredinu.
  • Izrada obaveštenja o seveso postrojenju;
  • Izrada politike prevencije udesa
  • Izrada izveštaja o bezbednosti (Studija procene opasnosti od udesa)
  • Izrada plana zaštite od udesa.. ... više
Projektovanje sistema EMS:
Izrada projekta uvođenje sistema menadžmenta zaštite životne sredine u skladu sa SRPS ISO 14001;
Projektovanje OHSAS:
Izrada projekta uvođenje sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa SRPS OHSAS 18001;
Projektovanje QMS:
Izrada projekta uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa SRPS ISO 9001


INTEGRISANI SISTEMI UPRAVLJANJA - IMS

Zašto IMS odnosno (QMS, EMS I OHSAS)?
U nacionalnoj i medjunarodnoj tržišnoj utakmici kredibilitet postaje sve značajniji, a ponegde i presudni faktor uspeha. Ispunjenje zahteva SRPS ISO 9001: 2008, SRPS ISO 14001: 2004 i SRPS OHSAS 18001: 2008, može se demonstrirati putem nezavisne, ... više

 Zaštita životne sredine
Zaštita zdravlja i bezbednost na radu
Zaštita od požara

Planiranje i programiranje
Procena uticaja i programiranje mera zaštite životne sredine:
Projektovanje sistema EMS
Projektovanje sistema BZNR
Planiranje i programiranje zaštite od požara

ISTRAŽIVANJE, KONSALTING I INŽENJERING ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ISTRAŽIVANJE, KONSALTING I IŽENJERING ZOP

ISTRAŽIVANJE, KONSALTING I INŽENJERING ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

NS EKO ING © 2009